Všeobecné informace pro rodiče

Co děti potřebují, stravné, školné apod.

Co potřebuje dítě do školky:

 • čisté, účelné a pohodlné oblečení do třídy: tričko, tepláky, holčičky mohou mít zástěrku (čistě na zvážení rodičů)
 • přezůvky do třídy (ne pantofle - z bezpečnostních důvodů)
 • náhradní spodní prádlo, náhradní oblečení pro případ „nehody“(umazání se, polití se..)
 • oblečení na pobyt venku- pohodlné, ale hlavně takové, které lze umazat a gumové holinky, které zůstanou dítěti v šatně.
 • na odpolední odpočinek-pyžamo nebo noční košili
 • papírové kapesníčky – papírová krabice vytahovacích (vybíráme na začátku školního roku, budeme postupně používat)
 • v šatně má každé dítě své místo na oděv a obuv označené značkou. Rodiče je nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léky, potraviny, ostré předměty a udržují zde pořádek.

Stravné v mateřské škole

 1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.(školní řád)
 2. Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování - nejpozději do 10.00 hodin předchozího dne před nástupem do MŠ. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít a to v době od 11.30 do 11.45 hodin do výdejny stravy (kuchyňky MŠ). Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit. Přihlášky a odhlášky provádějte ústně v MŠ, nebo telefonicky na číslo MŠ 385 340 454
 3. Změnu způsobu stravování je možno uskutečnit vždy od nového měsíce.
 4. Částka za odebranou stravu je inkasována z účtu zákonného zástupce dítěte do 15. dne v měsíci (rodiče musí mít zadán souhlas s inkasem), přehled inkasovaných částek a výše měsíčních záloh pro kontrolu mají rodiče k dispozici na informační nástěnce.
 5. Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Výše stravného:

Děti 3 - 6 let celkem 41,- Kč za celý den

Děti 7 let celkem 43,- Kč za celý den (týká se dětí, které v průběhu školního roku dovrší 7 let)

Dopolední svačina 10 Kč

Oběd 23 Kč ( 3 - 6 let)

Oběd 25 Kč (7 let)

Odpolední svačina 8 Kč

Školné

Školné (výše úplaty za vzdělání) měsíční plná částka: 540,- Kč

(platné na školní rok 2022/2023)

částka je inkasována z účtu zákonného zástupce dítěte a to tak, aby byla do 15. dne v měsíci připsána na účet školy.

Poslední úprava: 2023/05/09 12:21