Organizace dne v MŠ

6:30 – 8:15 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, úklid hraček, příprava na ranní cvičení
8:15 – 8:45 ranní cvičení, hygiena
8:45 – 9:00 svačina, hygiena
9:00 – 9:45 didaktická činnost, záměrné i spontánní učení ve skupinkách či individuálně, smyslové hry, jazykové chvilky …
9:45 – 11:45 pobyt dětí venku
11:45 – 12:30 hygiena, oběd, hygiena, příprava na odpočinek
12:30 – 14:30 odpočinek, náhradní nespavé aktivity pro předškoláky
14:30 – 14:45 hygiena, svačina
14:45 – 16:30 odpolední zájmová činnost, hry dle zájmu dětí, pokračování didaktických cílených činností
Poslední úprava: 2014/01/24 20:56